top of page

PROJECTEN

Werkgroep Peduli Ullath

Het PABAN-bestuur is sinds een aantal jaren samen met de werkgroep Peduli Ullath een samenwerkingsverband aangegaan met de kerk GPM en Saniri Negeri op Ullath.

De samenwerking richt zich voornamelijk op gezinseconomie en aan jongeren waarvan het gezin niet financieel draagkrachtig is.

De coördinator van het team Peduli Negeri is njonja Nedy Nikijuluw. In onderling overleg met vorenstaande groep c.q. team is een selectie gemaakt wie voor hulpverlening in aanmerking komt.

De drie studenten zijn

- Novri Patty, studeert aan de faculteit Theologische filosofie, UKIM Ambon

- Jopy Latul, faculteit Muziek, Kerk van Stakpen Ambon

- Delina Siwabessy, faculteit Gezondheidswetenschappen, UKIM Ambon.

Een studiefinanciering voor drie jongeren, waarvan de ouders niet bij machte zijn hun studie op de universiteit te bekostigen.

Project-studenten.png

Het PABAN-bestuur is zeer tevreden met het verantwoorden van de hulpverlening door njonja Nedy Nikijuluw. Zij deed dit aan de hand van een financiele verslaglegging en het toezenden van digitale foto's en/of videos.

 

Met trots kan gemeld worden dat Novri Patty met succes zijn studie heeft afgerond op 15 oktober 2021. We hopen dat Jopi Latul en Delina Siwabessy in 2022 ook hun studie kunnen afronden.                                                                                                                                                   

Foto 1_edited.jpg

Novry samen met zijn ouders

Het team Peduli Negeri heeft een verzoek ingediend bij het PABAN-bestuur om de studie van Stella Elisabeth Siwabessy financieel te ondersteunen. Inmiddels heeft het PABAN-bestuur en het team Peduli Negeri een verklaring van de school SMA Negeri 7 Central Maluku ontvangen waarin staat dat Stella een uitstekende leerling is.

Op basis van de verklaringen van de onderwijs instanties wil de meerderheid van het PABAN-bestuur een studiebeurs aan Stella Elisabeth Siwabessy geven.

Het gezin voldoet aan de financerings voorwwarden van het Paban bestuur. Zij kan dan aan haar universitaire studie Theologie beginnen op de UKIM Ambon.

STUDENTEN
KERSTPAKKETTEN

Het leveren van kerstpakketten aan 44 gezinnen inclusief de weduwen met nauwelijks inkomen. De kerstpakketten werden op 20 december 2020 uitgedeeld.

Kerstpakketten.jpg
Kerstpakketten 2.jpg
SPORTTENUES

Een schenking van sporttenues voor de basisschoolkinderen werd geleverd op 21 oktober 2020. De drie basisscholen zijn de SD Inpres, SD Neg 1 en SD Neg 2.

122477450_10217318579373102_7041113555154868050_n.jpg
122451913_10217318587133296_4397430432734838647_n.jpg
122460855_10217318579653109_4418191608549082065_n.jpg
bottom of page