top of page

Privacybeleid

 

Bescherming van de privacy op het internet is cruciaal voor het vertrouwen van de internetgebruiker.

Daarom respecteert PABAN uw privacy en beschermt deze. PABAN zal de gegevens over haar bezoekers en/of leden, zoals het mailadres dat u bij de inschrijving opgeeft, alleen gebruiken en om uw vragen te verwerken en niet voor commerciële doeleinden

Op deze site gebruiken we cookies; een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek:

- om uw voorkeuren te registreren

- om informatiesessies te registreren

- om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

- om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

- om het gebruik van onze website en statistiekenprogramma te vergemakkelijken

- met de gegevens die wij met Google Analytics verzamelen (via ons tracking cookie) verbeteren wij continu onze website.

- met de buttons voor sociale media als Facebook, Instagram en YouTube

 (en bijbehorende cookies) laten wij zien dat wij ook via deze kanalen actief zijn.

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid?

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

- Per email: info@paban.nl

- Per brief:

Funenpark 568

1018 AK Amsterdam

Nederland

Verwijderen en in- en uitschakelen van cookies

 

Wij waarderen het ten zeerste als u ons cookies laat gebruiken. Met technische cookies zorgen wij ervoor dat u onze website en statistiekenprogramma beter kunt gebruiken. Met ons tracking cookie verbeteren wij onze website en service. Als u niet wilt dat wij met PABAN tracking cookies op uw computer plaatsen, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt deze zo aanpassen dat cookies worden geweigerd.

Informatie over het verwijderen en in- en uitschakelen van cookies vindt u onder meer op de website van de Consumentenbond (zie hieronder) en in de handleiding en Help-functie van uw browser. Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

 

• Over cookies verwijderen:

https://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen

 

• Over cookies uitschakelen:

https://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-uitschakelen

 

• https://cookierecht.nl

• http://www.youronlinechoices.eu

 

Als u in toekomst geen e-mails en/of nieuwsbrieven wenst te ontvangen van ons dan is afmelding te allen tijde mogelijk. Gelieve dan contact op te nemen op het boven vermelde adres. U heeft recht tot inzage van deze gegevens en kan in voorkomend geval de rechtzetting ervan vragen. PABAN zal nooit gegevens over haar bezoekers en/of leden aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met ons.

 

Aansprakelijkheidsverwijzingen PABAN

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de verlinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten ervan verantwoordelijk.

Bewaartermijn van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens zijn gegevens die, alleen of in combinatie met andere gegevens, terug te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn onder andere naam, adres, woonplaats, mailadres en videobeelden. Heeft u op onze website een account aangemaakt en u hebt zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief dan blijven uw persoonsgegevens bewaard.

U heeft recht tot inzage van uw persoonsgegevens en kunt deze altijd wijzigen of laten verwijderen. Wilt u uw gegevens inzien of laten verwijderen neem dan contact op per mail aan info@paban.nl

 

Betaalsystemen waarmee PABAN werkt:

De gegevens die u in onze website tijdens uw contributie voor het verwerken van betalingen opgeeft worden doorgegeven aan ING Bank, ABN AMRO, WIX Payments, afhankelijk van de gekozen betaalmethode.

Hierbij zullen alle nodige passende organisatorische en technische maatregelen worden genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

bottom of page