top of page

ONTSTAAN VAN DE PABAN

2048x1152.jpg

Aankomst in Nederland

De (ex) KNIL militairen en hun families van in totaal 12.500 personen kwamen in 1951 in Nederland aan. De Nederlandse overheid en de Molukkers gingen er vanuit dat hun verblijf van korte duur zou zijn. Het beleid richtte zich op het bijeenhouden van de groep.

Foto: ad.nl

Huisvesting in kampen

Dit kwam tot uiting in 50 'geconcentreerde huisvestingen' verspreid over het land, waaronder de voormalige concentratiekampen Westerbork en Vught. Deze werden respectievelijk omgedoopt tot Schattenberg en kamp Lunetten.

Zo heeft een proportioneel deel van de ex-KNIL militairen en hun gezinnen die oorspronkelijk afkomstig zijn van het dorp Ullath, gelegen op het eiland Saparua, zich ook in deze woonoorden gevestigd.

Foto:  rtv drenthe

Luister-naar-de-laatste-aflevering-van-de-serie-over-Kamp-Schattenberg-Rechten-Drents-Arch
Oud bestuur PABAN.jpg
Oud bestuur PABAN_edited.jpg

PABAN

Eerste bestuur PABAN

Datum oprichting 19-02-1955 

Foto: Paban

PABAN MUDA

Eerste bestuur PABAN muda

Datum oprichting 01-07-67 (Elst GLD), inmiddels opgeheven.

Foto:  M. Pattipeilohij

PABAN MUDA Bestuur.jpg

Deze perkumpulan / dorpsvereniging heeft zich een aantal zaken ten doel gesteld, namelijk:

 • Het zorgdragen voor de eenheid van en verbondenheid tussen hen
  die afkomstig zijn van het dorp Ullath alsook met de pela en adik-kakak,
  een op genealogische banden gebaseerd systeem van
  bondgenootschappen en broeder-zusterrelaties.

 • Het conserveren en uitdragen of overdragen aan jongeren van de
  oorspronkelijke culturele erfgoederen alsook de adat-isti-adat
  (ongeschreven gewoonterecht dat de traditionele maatschappelijke
  relaties regelt; een totaal van alle zeden, gewoonten en overleveringen).

 • Het wijzen van leden c.q. nazaten op en/of het onderwerpen aan het
  gedachtegoed en de daaruit vloeiende leefregels en als zodanig als
  bewaker c.q. behoeder hiervan in Nederland op te treden.

Anker 1
bottom of page