Op 12 januari 2013 kwam het bestuur van PAALL (Oma) in Twello bijeen voor de opening Tahun Kerdja 2013.Voor deze bijeenkomst waren ook de besturen van PABAN en KAAB (Boano) uitgenodigd.
Met deze bijeenkomst wilden zij het nieuwe jaar gezamenlijk met ons openen en daarmee ook het belang van de onderlinge band en samenwerking tussen het PAALL bestuur en de besturen van pela-kumpulans KAAB (Oma) en PABAN benadrukken.

De bijeenkomst was op informele basis. Diverse onderwerpen kwamen ter sprake zoals betekenis pela, de activiteitenkalender voor 2013, eventuele gezamenlijke projecten etc.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd waarbij natuurlijk de papeda niet ontbrak.

Samenvattend: Een zeer geslaagde dag. Met dank aan het bestuur PAALL.

 

Overzicht bijeenkomst Twello 12-01-2013