Kerstboodschap en wensen 2019

kerst.jpg

Vrolijk Kerstfeest en een
Gelukkig Nieuwjaar

 

Selamat Hari Natal
dan
Selamat Tahun Baru

 

 

Vrede In de heer Jezus Christus,

Het einde van het jaar 2018 is in zicht. Nog een week te gaan dan nemen wij definitief afscheid van het jaar 2018.
Het was een bewogen jaar.
• Het was een bewogen jaar waarin zoveel veel gebeurde.
• We moesten afscheid nemen van dierbaren.
• Er was een goede opkomst en betrokkenheid van de leden op de ALV in Barneveld en nieuwe bestuursleden hadden zich aangemeld. Wij mogen terugkijken naar een goed en geslaagd feestavond.
• De werkgroepen Gandong, Jongeren en Peduli zijn op initiatief van het bestuur opgericht. En zij hebben al hun plannen klaar voor het komend jaar.
• Op 1 december jl. werd de gebruikelijke Kerstfeest gehouden in Vaassen, de thema was Kembali Kepada Asalku.

Kerst mogen wij straks vieren. En wij bereiden ons voor om het Grote Licht te ontvangen in onze harten en gaan de geboorte van Jezus Christus, onze Heer en Heiland, met familie en vrienden, vieren.
De geboorte van Christus zegt ons: GOD KIJKT NAAR ONS OM.
De thema kerstviering 2018 was Kembali Kepada Asalku, met als boodschap, omkijken naar onze naasten en te beginnen naar onze saudara2 op Ullath.

2 Johannes 1:5
Ik verzoek u nu: laten we elkaar liefhebben. Het is geen nieuw gebod dat ik u geef; we hebben dat gebod al van het begin af.

Dit is onze Kerstgedachte en wens voor 2019 om als anak2 Ullath om te kijken naar elkaar en in het bijzonder naar onze saudara2 op Ullath.
Zo heeft het PABAN bestuur en werkgroep Peduli op 17 oktober 2018 op Ullath een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de pemerintah en de kerk GPM op Ullath, om in de toekomst samen te werken, met maar 1 doel: OMKIJKEN NAAR
Ons eerste gezamenlijke activiteit was een kerstpakket naar 35 gezinnen op Ullath. Ons tweede activiteit is het verlenen van microkrediet aan 42 Ullathnese vrouwen die op de markt staan om ze te voorzien in hun zelfredzaamheid.

Wij hebben in het jaar 2018 GODS LIEFDE mogen ervaren.
Daarom behoren wij steeds onze dankzeggingen met eerbied naar Hem toe te tonen, omdat Hij terecht alle Lofprijzingen verdient.

Langs deze weg willen wij het PABAN bestuur deze Kerstboodschap en Nieuwjaarswens aan u allen meegeven “Vrees niet” Jezus Christus, het Kerstkindje, Hij is de Goede Herder, voor ons allen.

Moge Gods veilige vrede en Zijn begunstigde genade over ons allen waken, leiden, vergezellen en zegenen.

Namens het PABAN Bestuur wensen wij u

GEZEGENDE KERSTFEEST
EN EEN GEZOND OVERTOCHT VANUIT 2018
NAAR HET NIEUWE JAAR 2019.