Overleg Bestuur met Teachers Go Abroad

Wij zijn via het V.K.N. (Vereniging Kumpulans in Nederland) in contact gekomen met Teachers Go Abroad.
Ze zijn een kleine stichting bestaande uit vmbo-docenten die in 2009 hebben besloten om vrijwilligerswerk in het buitenland te gaan doen. Dit hebben ze respectievelijk in 2009 en 2011 gedaan en wel in Cambodja. Hier hebben zij een tweetal weeshuizen bezocht en hebben met de kinderen allerlei activiteiten gedaan. Van knutselen, tot sport en spel, en van excursies tot het aanschaffen van materialen als schoolborden, audio/video, pennen, schriften en zelfs schooluniformen. Ook hebben ze een talentvolle jongen 4 jaar laten studeren en hij heeft nu een medische opleiding succesvol afgerond.


In 2015 willen ze graag de Molukken aandoen. Dit omdat ze van vele Molukse vrienden hebben gehoord dat ze daar goed werk kunnen verrichten op het gebied zoals hierboven beschreven. Er is contact geweest tussen André Klunder van Teachers Go Abroad en de Vereniging van Kumpulans. Daar hebben ze zitten brainstormen over hoe en wat er allemaal mogelijk zou zijn. Een idee dat daarbij viel was het organiseren van een soort vakantieweek met activiteiten en wel zo dat de docenten van de school er eventueel als een soort van naschoolse opvang mee door kunnen gaan. Zij zorgen uiteraard voor de materialen etc. Deze schaffen ze aldaar aan want zo heeft de plaatselijke economie er ook iets aan.

 

Op de Facebook pagina van Teachers Go Abroad vindt u een korte samenvatting van het overleg en de plannen van Teachers Go Abroard voor 2015. Klik hiervoor op onderstaande link:

Eerste reactie overleg van Teachers Go Abroard

 

**************************  OPROEP  *****************************

Vereniging van Kumpulans Nederland VKN opgericht 21 november 2002. In 2001 werd een enquête uitgeschreven onder ruim 60 kumpulans in Nederland. Centraal stond de vraag of er behoefte was aan onderlinge samenwerking. Ruim 30 kumpulans hebben aan de enquête  meegewerkt. De uitkomst gaf duidelijk aan dat er behoefte was om samen te werken.

Voor meer informatie betreffende de VKN zie www.lumatau.com

VKN heeft voorgesteld om een Landelijke Werkgroep met jongeren van de diverse kumpulans te vormen en deze een landelijke bijeenkomst te laten organiseren.
Deze activiteit zal gefaciliteerd worden door de VKN.

Eerste bijeenkomst van de werkgroep is op 6 februari a.s. van 19:00 uur t/m 21:00 uur in restaurant Zeyn/Jaarbeurs te Utrecht.

Het bestuur zoekt twee enthousiaste jongeren (waarvan 1 als reserve) die in deze werkgroep zitting willen nemen. Heb je interesse of wil je meer weten meld je dan voor 3 februari aan via secretariaat@paban.nl

Het bestuur.

 

SELAMAT MERAYAKAN NATAL

dan

SELAMAT MENGAKHIRI TAHUN 2013 DAN SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU 2014

 

Kerstboodschap 2013

‘WAAK OVER DE EENHEID’

 

Op zaterdag 7 december werd in Vaassen de kerstviering gehouden voor de generatie  Ullathnezen van 60 jaar en ouder.

Het kerstthema voor deze dag was:  ‘WAAK OVER DE EENHEID’  -  met als subthema de woorden van Apostel Paulus in de Galaten brief hoofdstuk 5:22-23: 'De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing'.

De dag begon met het verwelkomen van de 60 plussers.
Na het welkomstwoord door de voorzitter usi Rita Pattipeilohy  en na het in acht nemen van een minuut stilte om de Ullathnezen te gedenken die ons zijn ontvallen, werd door tante Mimi Ahuluheluw voorgegaan in gebed, gevolgd door het samen zingen van het negeri lied Oh Beilohy Jang Ku Cinta.

De kerkdienst werd voorgegaan door ds. M Ruhulessin-Pattipeilohy.
Voor aanvang van de dienst werd de Adventskaars door tante Mada Patty aangestoken en een gedicht voorgedragen door de voorzitter usi Rita Pattipeilohy.

Tijdens de dienst werd een gedicht voorgedragen door usi Jos Siwabessy-Noija uit Apeldoorn en liederen gezongen door zangkoren uit Vaassen en Nijverdal.

Tijdens de preek van ds. M. Ruhulessin-Pattipeilohy verwoordde ze dat de handhaving van de eenheid in onze perkumpulan belangrijk is, want onze perkumpulan is verankerd aan de woorden zoals geschreven staat in de Brief van Apostel Paulus aan de gemeente te Galaten.
En zo moeten ook wij in moeilijke en zware tijden als een eenheid, met de kracht van God, een oplossing zoeken. Want Liefde, Vreugde en Vrede, Geduld, Vriendelijkheid en Goedheid, Geloof, Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing' (Galaten 5:22, 23),  is de basis, het fundament en de belangrijkste sleutel om de eenheid van de perkumpulan in stand te houden.

Zoals onze 1e generatie ouderen het fundament van de PABAN hebben gelegd, zo mogen wij verder bouwen aan onze perkumpulan en het koesteren.
Dit is ons meegegeven door de 1e generatie ouderen. Zo mogen wij het ook aan onze kinderen en volgende generaties na ons van Beilohy Amalatu meegeven.

Na de kerkdienst werd er gezamenlijk gegeten, waarna de dag/avond voortgezet onder muzikale begeleiding van Oom Joop Manuputty uit Deventer en Bung Noes Patty uit Leusden.

De zeer gezellige dansfestijn sloeg over op een zeer ontroerend en emotioneel moment toen Tante Mimi Ahuluheluw uit Tilburg en Tante Mada Patty uit Ridderkerk de aanwezigen toespraken.
Ze benadrukten nogmaals dat het zo belangrijk is dat iedereen, de 2e en navolgende generaties,  weten waarom  en waarvoor de perkumpulan  hier in den vreemden is opgericht.
Wij zijn als Ullathnezen één grote familie, we moeten naar elkaar omkijken, elkaar steunen en helpen wanneer dat nodig is. En dat zij hopen dat alle nazaten van Beilohy Amalatu deze boodschap zullen meedragen in hun harten en de perkumpulan in stand zullen houden.

Door de preek van ds. Ruhulessin- Pattipeilohy en de mooie en ontroerende woorden van tante Mimi en tante Mada besef je als 2e generatie des te meer wat onze ouders ons hebben nagelaten.

Dat door de EENHEID en de liefde voor hun negeri Ullath en de kracht van de Here God, het fundament was en is om de Persatuan Anak2 Beilohy Amalatu di Nederland op te richten en te behouden.

We willen dan ook alle aanwezigen bedanken voor de gezelligheid.

En tenslotte, namens het PABAN bestuur wensen wij u allen:

 

EEN GEZEGEND KERSTFEEST

 

EN

 

EEN GEZONDE OVERTOCHT VANUIT 2013 NAAR HET NIEUWE JAAR 2014

 

Namens het PABAN-bestuur

 

*****************************************************************************

Pesan Natal 2013

 

Memelihara Kesatuan

 

Pada hari sabtu tanggal 7 Desember diadakan perayaan Natal Beilohy Amalatu di Vaassen untuk orang tua-tua yang berusia 60 tahun keatas.

Tema Natal untuk hari tersebut ialah: MEMELIHARA KESATUAN, dengan sub - tema kata-kata daripada Rasul Paulus dalam surat kiriman kepada orang2 Galatia pasal 5:22-23, " Buah Roh adalah kasih , sukacita, damai sejahtera , kesabaran , kemurahan , kebaikan , kesetiaan , kelemahlembutan dan penguasaan diri "

Hari Perayaan Natal dimulai dengan menyambut orang tua-tua yang berusia 60 tahun keatas. Setelah kata2 selamat datang di sampaikan oleh ketua PABAN usi Rita Pattipeilohy dan mengamati satu menit memperingatkan akan saudara(i) anak2 Ullath yang tidak ada lagi bersama-sama dengan kami, maka tante Mimi Ahuluheluw memperalaskan perayaan Natal dengan satu doa, dan sesudah itu maka bersama-sama kami menyanyi dari lagu Negeri “ Oh Beilohy Yang Ku Cinta”.

Ibadah Natal dipimpin oleh Pdt nyonya M Ruhulessin - Pattipeilohy .
Sebelum Ibadah mulaikan, lilin Advent dinyalakan oleh tante Mada Patty dan satu syair dibacakan oleh ketua usi Rita Pattipeilohy.
Dan dalam jam Ibadah satu syair dibaca oleh usi Jos Siwabessy – Noija dari Apeldoorn dan lagu2 di dinyanyikan oleh paduan suara dari Vaassen dan Nijverdal .

Dalam khotbah Pendeta nyonya M. Ruhulessin - Pattipeilohy ia menyatakan bahwa mempertahankan kesatuan perkumpulan kami sangat penting . Karena perkumpulan kami berlabuh dengan kata-kata seperti yang tertulis dalam Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia.
Dan dengan kekuatan daripada Tuhan Allah kita harus mencari jalan keluar kalau kita temui masa-masa yang sulit dan penuh tekanan.
Karena kasih , sukacita, damai sejahtera , kesabaran , kemurahan , kebaikan , kesetiaan , kelemahlembutan dan penguasaan diri " ( Galatia 5:22 , 23 ) , adalah dasar dan kunci utama untuk menjaga persatuan didalam perkumpulan kami.

Sebagai generasi pertama orang tua-tua telah letakkan dasar daripada PABAN, begitu kami  boleh dan harus terus membangun perkumpulan kami dan juga menghargainya.
Ini diberikan kepada kita oleh generasi yang pertama dan begitupun juga kita harus berikan kepada anak2 kami dan generasi berikutnya setelah kami , Beilohy Amalatu.

Sesudah Ibadah Natal, maka kami makan bersama-sama daripada makanan yang sudah disediakan.

Setelah makan bersama hari / malam dilanjutkan dengan music oleh oom Joop Manuputty dari Deventer dan bung Noes Patty dari Leusden

Dan pesta tersebut sangat mengharukan dan penuh emosi ketika tante Mimi Ahuluheluw dari Tilburg dan tante Mada Patty dari Ridderkerk sampaikan pesanan kepada para hadiri, dan tekankan lagi bahwa perlu dan penting setiap generasi ke-2 dan selanjutnya , harus mengetahui mengapa didirikan perkumpulan kami di tanah asing ini.

 

Kami anak Ullath seperti satu keluarga besar, kita harus lihat satu kepada yang lain, saling mendukung dan membantu bila diperlukan .

Dan mereka berharap bahwa semua Anak2 Beilohy Amalatu mau simpan pesanan ini dalam hati mereka dan memperthanakan kumpulan kami.

 

Oleh Khotbah Pdt. Nyonya Ruhulessin - Pattipeilohy dan kata-kata yang indah daripada tante  Mimi dan tante Mada baru kami selaku generais kedua sadar dan insjaf apa yang orang tua-tua telah tinggalkan bagi kita.

Oleh PERSEKUTUAN dan cinta mereka kepada Negeri Ullath, dan kekuatan Tuhan Allah, adalah  dasar untuk mengatur dan menjaga Persatuan Anak2 Beilohy Amalatu di Belanda.

 

  

SELAMAT MERAYAKAN NATAL

 

dan

 

SELAMAT MENGAKHIRI TAHUN 2013 DAN SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU 2014

 

 

Bedankbrief werkgroep Vaassen

 

Op zaterdag 7 december werd in Vaassen de kerstviering gehouden voor de 1e generatie ouderen en de bung2 en usi2 Ullathnezen van 60 jaar en ouder.
Blij en dankbaar mogen wij terugkijken op een geslaagde Kerstviering.
Het was een mooie, maar ook een emotionele dag geweest. Vooral de woorden van tante Mimi en tante Mada, die ons jongeren aansprak en het nogmaals wilt benadrukken dat het zo belangrijk is dat iedereen, de 2e en navolgende generaties,  weten waarom  en waarvoor de perkumpulan,  hier in den vreemden is opgericht.
Wij zijn als Ullathnezen één grote familie, we moeten naar elkaar omkijken, elkaar steunen en helpen wanneer dat nodig is.
Tante mimi en tante Mada hopen dat alle anak2 Beilohy Amalatu deze boodschap zullen meedragen in hun harten en de perkumpulan in stand zullen houden. 

‘WAAK OVER DE EENHEID’ was dan ook de kerstthema.

 Wij mogen terugkijken naar wederom een geslaagde activiteit georganiseerd door de PABAN.
De voorbereidingen voor deze dag was in handen van een werkgroep uit Vaassen.
Deze dag zou niet geslaagd zijn zonder de vrijwilligers, we willen dan ook bedanken:

Werkgroep Vaassen: Usi Nonna Toisuta-Sapulette, Usi Atje Pattij, Usi Stanny  Sapulette-Laisina, Usi Ike van der Linden-Sapulette,

Muziek:  Oom Joop Manuputy en Bung Noes Patty

Lekkernijen: Usi Opi Manuputty, Usi Agus Patty-Leatemia en Usi Lily Tarbuka-Patty

Ook willen we alle jongeren bedanken die hebben geholpen .

Ook danken we alle aanwezigen  voor de gezelligheid.

 

Pada hari Sabtu tanggal 7 Desember diadakan perayaan Natal di Vaassen untuk orang tua-tua generasi 1 dan bung2/usi2 anak2 Ullath berumur 60 tahun dan lebih.
Bahagia dan bersyukur kita boleh memandang kembali kepada perayaan Natal, karena semua jalan dengan segala baik.
Satu hari yang luar biasa tetapi juga penuh emosi.Terlebih pesanan daripada tante Mimi dan tante Mada , bagi kami generasi yang kedua dan selanjutnya.
Karena tante Mimi dan tante Mada tekan kembali akan pentingnya dan sebabnya orang tua-tua kami dirikan perkumpulan di tanah rantau ini.
Kami adalah seperti satu keluarga besar anak2 Ullath, kami harus saling mendukung dan membantu bila diperlukan.
Tante Mimi dan tante Mada berharap semua Anak2 Beilohy Amalatu mau simpan pesanan ini dan mau mempertahankan Perkumpulan yang sudah di dirikan oleh orang tua-tua generasi pertama.

 Memelihara Kesatuan " adalah tema Natal.

Kita boleh lihat kembali pada suatu acara yang dengan sukses diselenggarakan oleh Paban.
Persiapan untuk hari ini berada di tangan kelompok kerja dari Vaassen.
Hari ini tidak bisa diadakan tanpa relawan, dan olehkarena itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Kelompok kerja Vaassen: Usi Nonna Toisuta - Sapulette , Usi Atje Pattij , Usi Stanny Sapulette - Laisina , Usi Ike van der Linden - Sapulette ,

Musik: Oom Joop Manuputy dan Bung Noes Patty

Jajan2 oleh: Usi Opi Manuputty , usi Agus Patty - Leatemia dan usi Lily Tairbuka - Patty

           

Kami juga ucapkan banjak2 terimah kasih kepada semua anak2  muda yang telah membantu.
Dan juga kami bilang terimah kasih kepada semua peserta untuk hari yang penuh sukacita.

Atas nama Badan Pengurus PABAN

 

“BIJZONDER / Luar biasa"

5 Oktober jl. is er door het PABAN bestuur een “Makan Patita” georganiseerd als antwoord op de “Makan Patita 2012” van onze Pela Gandong Oma  te Opheusden, waarbij wij Ullathnezen waren uitgenodigd.

Bijzonder is de locatie Oost Souburg met het BIJZONDER mooie weer
Bijzonder is de Werkgroep in Oost Souburg
Bijzonder zijn alle vrijwilligers die hebben meegeholpen
Bijzonder was de aanwezigheid van onze Pela Gandong Oma en Boano, die in grote getale waren gekomen.
Bijzonder de aanwezigheid van de Ullathnezen van heinde en verre
Bijzonder de meegenomen gerechten, snacks en koekjes
Bijzonder was de gemoedelijkheid
Bijzonder was de gezelligheid
Bijzonder was de ÉÉNHEID

De voorbereidingen voor deze dag vergden precisie en stiptheid van veel mensen. Doordat deze dag zo BIJZONDER mooi is verlopen, wil ik toch enkele mensen bedanken. Zonder deze BIJZONDERE mensen hadden wij deze “Makan Patita” niet kunnen realiseren.

Wij bedanken hiermee:

Oom Panus en Tante Etty Nikijuluw
Oom Daan en Tante Mimi Pattipeilohy
Bung Arnold en Usi Maidin Latumahina
Justus en Helen Siwabessy
Isaac en Siska Siwabessy
Bung Pela Yonki Pattinama
Usi Pela Daisy Silanno
Au Latumaerissa-Lawalata

Bung Alex Telehala en de werkgroep Zeeland
Bung Max Patty
Usi Jo Pattipeilohy

En alle andere mensen die hebben geholpen met o.a. het koken, bakken en alle overige voorbereidingen.

Er zijn foto’s en films gemaakt welke wij op een later tijdstip zullen publiceren op onze site Paban.nl en op onze Facebook pagina “Kumpulan PABAN”.

Nogmaals dank aan alle mensen die 5 oktober jl. tot een BIJZONDERE dag hebben gemaakt!


Namens het PABAN bestuur,


Rita Pattipeilohy-Bonthuis, voorzitter
André van Velsen, penningmeester

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Pada tanggal 5 Oktober j.b.l. Paban adakan upacara Makan Patita selaku suatu jawapan atas Makan Patita pada tahun 2012 yang di lakukan oleh Pela Gandong Oma di Opheusen, dimana anak2 Ullath “Beilohy Amalatu”di undangkan untuk turut serta.

Luar biasa adalah lokasi Oost Souburg dengan cuaca baik.
Luar biasa adalah kelompok kerja di Oost Souburg
Luar biasa adalah anak2 sukarela yang membantu
Luar biasa adalah kehadiran dari Pela Gandong Oma dan Boano, yang hadir dengan begitu banyak orang
Luar biasa adalah kehadiran anak2 Ullath Beilohy Amalatu yang datang dari jauh dan dekat
Luar biasa adalah makanan2, jajan2 yang di berikan untuk hari luar biasa itu
Luar biasa adalah udarah penuh baik dan gembira
Luar biasa adalah kesukaan bergaul
Luar biasa adalah Persatuan pada hari itu

Persiapan untuk hari tersebut mengambil tepat dan menepati begitu banyak orang.
Dan oleh karena hari itu jalan dengan segala baik dan luar biasa, maka melalui surat ini kami ingin mengucapkan terimah kasih kepada beberapa orang. Karena tanpa orang-orang ini maka hari yang luar biasa itu Makan Patita tidak bisa di lakukan / adakan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada:

Oom Panus dan Tante Etty Nikijuluw
Oom Daan dan Tante Mimi Pattipeilohy
Bung Arnold dan Usi Maidin Latumahina
Bung Justus dan Usi Helen Siwabessy
Bung Isaac dan Usi Siska Siwabessy
Bung Pela Yonki Pattinama
Usi Pela Daisy Silanno
Usi Au Latumaerissa-Lawalata

Bung Alex Telehala dan kelompok kerja Zeeland
Bung Max Patty
Usi Jo Pattipeilohy

Dan semua yang telah membantu dengan memasak dan semua persiapan yang lain.

Terdapat foto2 dan film2 yang nanti bisa di lihat melalui site Paban.nl atau Facebook "Kumpulan Paban". 

Kembali lagi kami ucapakan terima kasih kepada semua orang yang telah membuat hari
5 Oktober menjadi suatu hari yang LUAR BIASA.

Atasa nama dewan PABAN,

Rita Pattipeilohy-Bonthuis, ketua
André van Velsen, bendahara

 

Computeronderwijs voor de kinderen in kampong Oma

1200-Tot-folder-computer_2_LR-(1)-1.jpg

Pela Oma PAALL is bezig met een computerproject voor de kinderen in Oma en wil dat graag onder de aandacht brengen bij de leden van PABAN.

   

Algemene Ledenvergadering 2013

 

ALV-2013

Beste Ullathenezen,

Wist u dat:

 • De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt gehouden op 15 juni 2013 in Vaassen.
 • u van harte welkom bent,  ook als u geen lid bent.
 • het ontvangst om 10.00 uur is
 • de koffie thee en broodjes al klaar staan
 • de vergadering om 11.00 uur begint
 • de vergadering eindigt om 16.00 uur
 • na de vergadering gezamenlijk wordt gegeten
 • na de vergadering een Lelang wordt gehouden
 • wij aan u vragen om molukse lekkernijen ter beschikking te stellen voor het goede doel
 • het Bestuur de 3e, 4e etc generatie ook graag wil ontmoeten
 • Paban een website heeft: www.paban.nl
 • Paban, binnenkort, via Facebook te volgen is
 • u op beide sites uw reacties kan plaatsen
 • Op en aanmerkingen kan mailen naar secretariaat@paban.nl

 

Hopelijk tot de 15e juni te Vaassen,

Stichting Balai Pusat, Kouwenaarspad 30, 8172 EA Vaassen

Sampai bertemu di ..........

Amatooooooo

Bestuur PABAN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ALV-2013

Kepada anak2 Ullath, Beilohy Amalatu

Apakah saudar(i) tahukan bahwa:

 • rapat Umum Paban akan diselenggarakan pada 15 Juni 2013 di Vaassen.
 • Saudara(i) dipersilahkan, bahkan jika saudara(i) bukan anggota.
 • Penerimaan adalah pada jam 10 pagi
 • kopi, thee dan roti sudah tersedia
 • Pertemuan dimulai pada jam 11 pagi tepat
 • selesai pada jam 4 soré
 • setelah pertemuan kita makan bersama-sama
 • setelah pertemuan diadakan Lelang
 • dan karena itu, kami mohon saudara(i) berikan jajan-jajan untuk maksud dan tujuan yang baik
 • Bestir Paban juga ingin mau ketemu dengan generasi 3, 4 dll
 • Paban adalah website www.paban.nl
 • Tidak lama dan site Paban bisa di-ikuti melalui facebook
 • saudara(i) bisa juga memberikan komentar
 • dan komentar bisa jua di email ke secretariaat@paban.nl


Mudah-mudahan sampai tanggal 15 Juni di Vaassen,

Yayasan Balai Pusat, Kouwenaarspad 30, 8172 EA Vaassen

Bertemu sampai di ..........

Amatooooooo


Bestir Paban 

 

Kerstboodschap 2012

Op zaterdag 15 december jl, vierden we de geboorte van onze Here Jezus Christus in Elst samen met onze orang-orang tua van de eerste generatie van 60 jaar en daar boven. Na het welkomstwoord  door de PABAN voorzitter, werd 1 minuut stilte in acht genomen om onze geliefden jong en oud die niet meer onder ons zijn te gedenken, zowel hier in Nederland alsook in onze geliefde Negeri Ullath  en waar dan ook. Waarna onze lagu Negeri “Oh Beilohy jang ku cinta” werd gezongen.

De kerstdienst had als thema: Eenheid In Solidariteit

Tijdens de dienst werden 4 kaarsen ontstoken en teksten voorgedragen;
Het woord is de basis van het leven en het leven geeft licht aan de mens. Licht geeft hoop in duisternis en het licht zal nooit door duisternis gedoofd worden.

De eerste kaars symboliseert Het licht van God; die altijd in het leven van de mens zal schijnen. 

De tweede kaars symboliseert Het licht voor hoop; Omdat onze hoop gevestigd is op onze heilige God.   

De derde kaars symboliseert Het licht voor gerechtigheid; Omdat onze God de rechtvaardige God is in alle dingen. 

De vierde kaars symboliseert Het licht voor verzoening; omdat onze God onze vrede stichter is.

Het kaarslicht is Gods licht, die ons en de nakomelingen
van Beilohy Amalatu Hoop geeft.

Kerstboodschap

Wij merken dat het aantal orang-orang tua van de eerste generatie sterk afneemt. Hierdoor dienen de volgende generaties het gedachtegoed en doelstellingen van onze vereniging Persatuan Anak-anak Beilohy Amalatu in Nederland voort te zetten.

Aan onze orang-orang tua , vragen wij U - als opvoeders van uw kinderen, klein- en achterkleinkinderen - ons hier in den vreemde te willen blijven adviseren en begeleiden, opdat onze adat-isti-adat en de verbondenheid met onze Negeri behouden blijven.


Het PABAN Bestuur heeft voor het jaar 2013, drie doelen voor ogen gesteld:

 1. stimuleren en enthousiasmeren van de eenheid onder alle Ullathnezen in Nederland, door het instellen van regio’s;
 2. organiseren, optimaliseren van de betrokkenheid van de jongeren van Beilohy Amalatu, door voorlichting en onderwijs in het kader van onze adat-isti-adat;
 3. aanhalen en verstevigen van onze verbondenheid met onze Pela’s, door nauwere samenwerking en gezamenlijke activiteiten uit te voeren;

Hiervoor vragen wij de hulp van onze Here Jezus Christus, opdat onze gestelde doelen voor het jaar 2013 onder zijn leiding en met zijn zegen verwezenlijkt mogen worden.

Het PABAN bestuur wenst, alle nazaten van Beilohy Amalatu,

EEN GEZEGENDE KERST VIERING EN EEN VOORSPOEDIG 2013 TOE.

 

Bestuur PABAN

 

Pesan Natal 2012

Pada tgl. 15 Desember 2012 j.b.l. diadakan perajaan Natal Beilohy Amalatu di Elst untuk orang tua-tua generasi pertama, jang berusia 60 tahun keatas. Sesudah menyampaikan selamat datang oleh ketua PABAN, kita adakan saat teduh. Kita berdiam diri dan mengingat kekasih-kekasih kita, tua dan muda, di tanah Belanda disini sampai di kampong kita jang tertjintah ULLATH manisee, mereka yang tidak
lagi bersama-sama dengan kita, karena Tuhan Allah telah panggil akan mereka. Dan sesudah saat teduh, kita menyanyi lagu Negeri “Oh Beilohy yang ku cinta”.

Perayaan Natal mempunyai tema: Kesatuan Dalam Solidaritas.

Sementara  ibadah, 4 lilin dinyalakan berturut turut, dan dibaca daripada nas-nas yang  berikut; Sabda itu sumber hidup, dan hidup memberi terang kepada manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tak dapat memadamkannya.

Lilin pertama adalah Terang Allah jang selalu bercahaya di tenggah2 kehidupan manusia.

Lilin kedua adalah Terang Pengharapan, karena Pengharapan kita adalah Allah kita jang Maha Kudus.

Lilin ketiga adalah Terang Keadilan, karena Allah kita adalah Allah jang Adil dalam segala sesuatu

Lilin ke-empat adalah Terang Perdamaian, karena Allah kita berikan kita semua Damai Sejahtera.

Terang lilin, adalah tanda dari terang Kristus jang memberikan pengharapan untuk kami anak tjutju Beilohy Amalatu.

Pesan Natal

Ternyata jumlahnya generasi pertama dari perkumpulan kami,  makin hari makin kurang. Oleh karena itu generasi yang berikut harus melanjutkan warisan dan tujuan dari perkumpulan kami yaitu Persatuan Anak-anak Beilohy Amalatu di Nederland.

Kepada orang-orang tua yang kami hormati,kami adalah suatu permohonan. Kamu selaku orang tua yang adalah pendidik-pendidik bagai anak-anak, cucu-cucu dan cece-cece  di tanah perasingan
ini harus memberi nasihat dan membantu kami, agar supaya kami boleh
mempertahankan adat-isti-adat dan perhubungan dengan Negeri kami. 

Tujuan pimpinan PABAN dalam tahun 2013:

 1. cari persatuan antara anak-anak dari warga Beilohy
  Amalatu di Nederland,melalui pembentukan berberapa cabang daerah;
 2. mengatur mengikat hubungan dengan pemuda-pemudi
  Beilohy Amalatu, melalui pendidikan pengatahuan dan adat-isti-adat ;
 3. memperkuatkan hubungan dengan Pela-Pela, sebagai
  orang bersaudara, adik-kakak dan orang segandung, melalui kerja dan kegiatan bersama.

Oleh karena itu maka kita mohon Pertolongan dan Pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus agar segala tujuan dan maksud kita pada tahun 2013 mau di berkati oleh Tuhan sendiri.

Badan Pengurus PABAN mengucapkan Warga Beilohy Amalatu semua punya,

SELAMAT MEMULIAKAN HARI KELAHIRAN YESUS KRISTUS DAN SELAMAT MASUK TAHUN BAHARU 2013

Badan Pimpinan PABAN.

 

Kemuliaan bagi Allah di tempat yg maha tinggi, dan damai sehjahtera di
bumi di antara manusia yg berkenan kepadaNya.

 

Ere zij God in den hoge, vrede op aarde bij
mensen des welbehagens.
Lukas 2:14

 

Uitnodiging Perkumpulan Anak-Anak Leparissa Leamahu di Belanda (PAALL)

 

In het kader van het 60 jarig bestaan van Perkumpulan Anak-Anak Leparissa Leamahu di Belanda (PAALL) treft u
bijgaand de uitnodiging aan.

Om de verbondenheid in Pela-relatie aan te halen en te verstevigen stelt Pela Oma het zeer op prijs om de Pela’s Boano en Ullath aan de Makan Patita te laten deelnemen.

Hiervoor verzoekt het Bestuur Paban u vriendelijk om de viering op zaterdag 29 september a.s. te  Opheusden bij te wonen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd.

Namens het Bestuur PABAN

Dhr. R.J. Pattipeilohij,                                         Mevr. E.P. Verheul-Pattij,
voorzitter                                                             secretaris