Projecten

Bestuursprojecten:

Tijdens de ALV d.d. 23 juni jl. te Barneveld werden de werkgroepen voorgesteld die samen met het bestuur activiteiten zullen ontplooien.

- Werkgroep Peduli Ullath: gaat samen met het bestuur acties opzetten tbv onze dorpsgenoten in
   Ullath.

- Werkgroep Jongeren: gaat zich bezighouden met een project waar jongeren zich kunnen
   identificeren aan hun Ullath-  zijn.

- Werkgroep Pela/Gandong zaken: zal samen met het bestuur werke aan het versterken van de
   verbondenheid met Pela Oma en Buano en  aan kennisoverdracht aan de 3e en 4e en verdere
   generatie.