Lidmaatschap

Degenen die lid kunnen worden van de PABAN zijn:
 a.  zij die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Ullath;
 b.  zij die door huwelijk banden hebben met Ullath;
 c.  zij die door geboorte banden hebben met Ullath.

CONTRIBUTIE EN BIJDRAGE

Artikel 2.A
1. Betaling contributie
a. Inschrijfgeld is afgeschaft
b. Gezin bestaande uit echtgenoot en echtgenote en/of geregistreerd
    partnerschap en samenwonenden op hetzelfde adres betalen een jaarlijkse
    contributie van € 50
c. Gezin bestaande uit een één ouder of alleenstaand jaarlijks contributie
    van € 35
d. Jongeren vanaf 18 jaar tot en met 25 jaar met een eigen inkomen worden
    geacht een zelfstandig lidmaatschap aan te vragen met jaarlijks contributie
    van € 25,00
    Vanaf 26 jaar geldt b of c
    Studenten of schoolgaanden vanaf 18 jaar worden geacht een zelfstandig
    lidmaatschap aan te vragen betalen jaarlijks contributie van € 25 na
    overlegging van een schriftelijk bewijs van studie aan het bestuur. 

 


2. Bij achterstallige betaling van de jaarlijkse contributie gelden de volgende
maatregelen:
a. Bij een achterstand van drie tot vijf jaar moet het verschuldigde bedrag
binnen 12 maanden (al dan niet in termijnen) worden voldaan. b. Vanaf minimaal vijf jaar betalingsachterstand is het mogelijk om gedurende
18 maanden per giro/ bank het totaalbedrag in gelijke termijnen automatisch
te laten afschrijven, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan; c. Indien in bovengenoemde gevallen aan twee opeenvolgende, schriftelijke
herinneringen geen gehoor is gegeven, dan wordt het lid ‘slapend lid’.
Het bestuur zal het lid in kwestie hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.


3. ‘Slapend’ Lid
a. een slapend lid heeft
- geen recht meer op het ontvangen van informatie,
- geen recht op een overlijdensbijdrage/tanda penghasihan.
b. Een slapend lid zal de toegang tot een ALV niet worden geweigerd, maar met
dien verstande dat betreffende persoon tijdens de vergadering:
- geen recht van spreken heeft
- en geen stemrecht

 

Wilt u lid worden dan kunt u zich schriftelijk opgeven bij de penningmeester middels onderstaand inschrijfformulier