Lidmaatschap

Degenen die lid kunnen worden van de PABAN zijn:
 a.  zij die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Ullath;
 b.  zij die door huwelijk banden hebben met Ullath;
 c.  zij die door geboorte banden hebben met Ullath.

CONTRIBUTIE EN BIJDRAGE
1. De leden betalen:
     - Bij inschrijving een inleggeld van € 2,50
     - Een jaarlijkse contributie van € 35,00
2.  Studenten of schoolgaanden ouder dan 21 jaar betalen de helft van de
      contributie, te weten een bedrag ad € 17,50, na overlegging van een
      schriftelijk bewijs van  studie aan het bestuur.

Wilt u lid worden dan kunt u zich schriftelijk opgeven bij de penningmeester middels onderstaand inschrijfformulier