Matheys-Moses Pattipeilohy.jpg

Even voorstellen…


Mijn naam is Matheys-Moses Pattipeilohy, ik ben de zoon van Nonni en wijlen Zethy Pattipeilohy uit Frankfurt/Main (Duitsland).
Ik ben de tweede van vier kinderen heb een oudste zus Ludia en twee jonge broertjes Charles en Lodewijk.
Mijn opa en oma van vaderskant zijn oma Atha (Nikijuluw) Pattipeilohy en opa Nanni Pattipeilohy uit Elst (GLD). Mijn opa en oma van mijn moederskant zijn oma Regina Pattipeilohy en opa Matheys Telehala uit Ullath.
Mijn vader werkte en woonde destijds in Duitsland, zodoende was ik daar ook geboren en getogen. Sinds 2006 ben ik, door mijn werk, als enige van het gezin mij gaan vestigen in Nederland.
De overgang van Duitsland naar Nederland ervoer ik als pittig; opnieuw heb ik bepaalde dingen moeten leren in Nederland zoals bijvoorbeeld een andere arbeidsethos erop nahouden en het aangaan van familierelaties in groot verband.
De familierelaties in groot verband is voor mij best wel wennen. Vroeger gingen wij als gezin de vakanties en feestdagen doorbrengen met familie in Elst. Je zag en beleefde de familie in Nederland op een andere manier. Omdat je elkaar maar kort zag wilde je dit benutten door alléén leuke dingen met elkaar te doen. Andere (verre) families van mijn ouders zie en ken ik dan nauwelijks.

Jaren gaan voorbij en sinds 2012 ben ik werkzaam als groothandelaar in dierenbenodigdheden. Mijn klanten reageren opmerkelijk; zij vinden het apart dat een Molukker zich hiermee bezighoudt.
Wel nu… op 15 juni 2019 heb ik mij tijdens de ALV in Lunteren als kandidaat bestuurslid aangemeld.
Met enthousiasme werd mijn aanstelling als bestuurslid goedgekeurd.
Naast dat ik via social media weleens contacten had met andere Molukkers en voornamelijk met andere Ullathnesen wilde ik ook meer fysieke contacten hebben in het samen doen en beleven van gemeenschappelijke activiteiten. Bewust heb ik mij dan ook ingeschreven voor de Ullath Jongerendag van 6 juli jl.

“Ik ben trots om een Molukker te zijn, maar nog trotser om een Ullathnees te zijn!”

Ik wil met mijn kennis en ervaring op het gebied van marketing en boekhouding wat betekenen voor de Ullathnese gemeenschap zowel in Nederland als in de negri Ullath. Als een jongere lid, geboren in 1976 werd ik tijdens de ALV enthousiast door de leden en het bestuur ontvangen. Zelf denk ik dat het goed is dat een jongere zich ook opwerpt als bestuurslid.
Wat zijn mijn verwachtingen: dat er een goede communicatie wordt gelegd tussen de oude/tweede generatie met jongeren zoals ik van de 3e generatie. Jongeren meer te laten betrekken bij de vereniging door het meedenken en opzetten van activiteiten dat hen aanspreekt, dit ook met het oog op de voortzetting van de vereniging PABAN.

Ik hoop dat de 3e en volgende generaties Ullathnesen wat dichter bij elkaar gaan komen en de traditie voortzetten.

 

Bestuur

Nieuwe samenstelling PABAN bestuur per 15 juni 2019:
 
 
Dhr. R. Toisuta (Rudy)                              -   Voorzitter

Mw. L. Pattipeilohij (Linda)                      -   Vice-Voorzitter                                  

Mw.  S. Sapuletej (Salma)                       -    Secretaris I 

Mw. E.P. Verheul-Pattij (Estella)              -    Secretaris II

Mw. G. Metz-Patty (Gery)                         -    Penningmeester I

Mw. J.A. Janssen-Patty (Jenny)                -   Penningmeester II

J.M.M. Pattipeilohy (Moses)                     -   Algemeen lid                             

 
 

Statuten en Huishoudelijk reglementen

Onderstaand treft u aan de Statuten en de Huishoudelijke Reglementen van de vereniging PABAN