Bestuur

Nieuwe samenstelling PABAN bestuur. De leden hebben  op 5 december j.l.hierover een brief of een mail ontvangen. 

 
Bestuurssamenstelling per 1 december 2018:
 
 
Dhr. R. Toisuta (Rudy)                              -   Voorzitter

Mw. L. Pattipeilohij (Linda)                      -   Vice-Voorzitter                                  

Mw. E.P. Verheul-Pattij (Estella)              -    Secretaris I              

Mw. S. Sapuletej (Salma)                        -    Secretaris II

Mw. G. Metz-Patty (Gery)                         -   Penningmeester I

Mw J.A. Janssen-Patty  (Jenny))               -    Penningmeester II  

Vacant                                                       -   Algemeen lid

 

Statuten en Huishoudelijk reglementen

Onderstaand treft u aan de Statuten en de Huishoudelijke Reglementen van de vereniging PABAN