Foto nw bestuur 2016.jpg

vlnr: Jenny Janssen-Patty; Estelle Verheul-Pattij; Gery Metz-Patty en Rudy Toisuta

 

Bestuur

Tijdens de ALV in Wormerveer op 18 juni 2016 hebben er verkiezingen plaatsgevonden. Er was eerder gemeld dat de mevr. G.K. Pattipeilohy – Bonthuis en dhr. A. van Velzen aftreden en niet herkiesbaar zijn. Conform art. 8 punt 2 zijn de heer R. Toisuta en mevr. E.P.Verheul - Pattij voorgedragen als kandidaten voor een nieuwe ambtstermijn. Tijdens de ALV zijn er geen nieuwe kandidaten erbij gekomen.  
Na overleg op 2 juli j.l. is de bestuurssamensteling als volgt.  

 
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2018:
 
 
Dhr. R. Toisuta (Rudy)                              -   Voorzitter

Dhr. A. Sapulette (Dolf)                            -   Vice-Voorzitter                                  

Mw. E.P. Verheul-Pattij (Estella)              -    Secretaris I              

Vacant                                                       -    Secretaris II

Mw. G. Metz-Patty (Gery)                         -   Penningmeester I

Mw J.A. Janssen-Patty  (Jenny))               -    Penningmeester II  

Vacant                                                         -   Algemeen lid

 

Statuten en Huishoudelijk reglementen

Onderstaand treft u aan de Statuten en de Huishoudelijke Reglementen van de vereniging PABAN