Bestuur

Nieuwe samenstelling PABAN bestuur per 15 juni 2019:
 
 
Dhr. R. Toisuta (Rudy)                              -   Voorzitter

Mw. L. Pattipeilohij (Linda)                      -   Vice-Voorzitter                                  

Mw.  S. Sapuletej (Salma)                       -    Secretaris I 

Mw. E.P. Verheul-Pattij (Estella)              -    Secretaris II

Mw. G. Metz-Patty (Gery)                         -    Penningmeester I

Mw. J.A. Janssen-Patty (Jenny)                -   Penningmeester II

J.M.M. Pattipeilohy (Moses)                     -   Algemeen lid                             

 
 

Statuten en Huishoudelijk reglementen

Onderstaand treft u aan de Statuten en de Huishoudelijke Reglementen van de vereniging PABAN