***** UITNODIGING *****

Geachte orang tua tua, bung2 en usi2, anak2 Beilohy Amalatu,

Nog even en dan zullen wij ons wederom voorbereiden op de geboorte van onze Heer Jezus Christus en naderen we tevens het eind van het jaar 2013.
Ook dit jaar hebben wij als Gods kinderen Zijn zegeningen mogen ervaren.
En hiervoor willen wij samen met u als Gods kinderen onze Schepper danken voor alle ontvangen zegeningen.

Het PABAN bestuur nodigt u, orang tua tua, bung2 en usi2, anak2 Beilohy Amalatu van 60 jaar en ouder uit, om de geboorte van onze Heiland, Jezus Christus te gedenken en te vieren.

Het PABAN bestuur en de Werkgroep hebben als kerstthema voor deze dag:

WAAK OVER DE EENHEID

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing Galaten 5:22-23


De viering zal plaatsvinden op zaterdag 7 december 2013
Locatie: Stichting Balai Pusat, Kouwenaarspad 30 te Vaassen

Programma is als volgt:

13:00 – 13:45  Ontvangst

14:00 – 15:30   Kerstdienst Anak2 Beilohy Amalatu

16:00 – 17:30   Maaltijd

18:00 – 21:00  Gezellig avondprogramma

 
Voor de ouderen van de eerste generatie, is de deelneming aan de kerstviering geheel gratis, aan de tweede generatie en de eventuele begeleiders(sters) vragen wij € 5,00 per persoon.

Wij verzoeken u, ouderen, bung2 en usi2, bijgevoegd antwoordformulier in te vullen ten behoeve van de catering. U kunt deze ongefrankeerd zenden aan het secretariaat Paban, Antwoordnummer 10081, 5300 VB Zaltbommel of per e-mail: secretariaat@paban.nl
Graag vóór 22 november 2013 retour zenden.
 
Moge het licht van Kerstmis vrede brengen in de eenheid van anak2 Beilohy Amalatu en we verheugen ons erop u te mogen begroeten.

Namens het Paban bestuur,


Mevrouw G.K. Pattipeilohy-Bonthuis,  Mevrouw E.P. Verheul-Pattij,

   

***** UNDANGAN *****

Kepada yang terhormat orang tua-tua, bung2 dan usi2, anak2 Beilohy Amalatu,

Tidak terasa kurang beberapa waktu lagi kami adakan persiapan diri-diri kami menuju kepada Hari Kelahiran Tuhan kita Jesus Kristus, sekaligus mengakhiri tahun 2013.
Bila kami menghitung berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan bagi kami, maka patut kami selaku anak-anaknya membawa syukur kepadaNya.
Untuk itu kami Bestir PABAN mengundang akan orang tua-tua, bung2 dan usi2, anak2 Beilohy Amalatu yang berumur 60 tahun dan ke atas  untuk bersama-sama  memperingati dan merayakan Hari Kelahiran Juru Selamat kita Jesus Kristus.

Perayaan Natal ini kami Bestir PABAN bersama Kelompok Kerja Perayaan Natal pakai tema

MEMELIHARA KESATUAN

Tetapi buah-buahan Roh, ialah kasih, sukacita, perdamaian, panjang hati, kemurahan, kebaikan, setiawan, lamah lembut, tahan nafsu  Galatia 5:22-23


Perayaan tersebut diadakan pada hari Sabtu tgl 7 Desember 2013 di lokasi, gedung Stichting Balai Pusat, Kouwenaarspad 3 di Vaassen.

Acara sebagai berikut:


13:00 -  13:45   Penerimaan

14:00 -  15:30  Ibadah Natal Anak2 Beilohy Amalatu

16:00 -  17:30  Makan

18:00 – 21:00   Ramai  ramai

 

Orang tua-tua generasi pertama dapat ikuti perayaan Natal dengan tidak membayar, tetapi  generasi kedua dan anak2 yang mengantarnya kami mohon sumbangan € 5,00 kalau ikuti Perayaan Natal.

Agar supaya kami dapat tetapkan berapa banyak orang tua-tua, bung2 dan usi2 yang dinantikan sehingga penyediaan makanan juga dapat ditentukan, kami mohon surat jawaban yang terlampir diisi dan dikirim kepada Sekretariat PABAN, d/a Antwoordnummer 10081, 5300 VB Zaltbommel. Tidak perlu perangko, atau melalui e-mail: secretariaat@paban.nl dimuka 22 Nopember 2013.
 
Semoga Terang Natal membawa damai di tengah2 persatuan anak2 Beilohy Amalatu dan kita akan berjumpa pada hari tersebut.

Dengan segala hormat atas nama Bestir PABAN.


Saudari G.K. Pattipeilohy-Bonthuis,   Saudari E.P. Verheul-Pattij,

   

** Wijziging locatie/Verlenging opgave busvervoer Makan Patita Oost-Souburg **

LOCATIE MAKAN PATITA OP 5 OKTOBER A.S. TE OOST-SOUBURG IS GEWIJZIGD:

Nieuwe locatie:

De Zwaan Wijkcentrum
Kromwegesingel 1
4388 HJ Oost-Souburg

 

Busvervoer:

Vanuit Elst zal een bus worden ingezet waarvoor u zich tot uiterlijk 2 oktber  kunt opgeven bij secretariaat Paban tel. 06 33 757 323.

 

 

 

***** UITNODIGING / UNDANGAN *****

 

Aan alle families die afkomstig zijn van of een band hebben met Ullath,

Het bestuur van Paban heeft een ‘Makan Patita’ georganiseerd in  antwoord op de
‘Makan Patita’ van onze pela Oma (Vereniging PAALL) te Opheusden in 2012.

Het bestuur nodigt u hierbij van harte uit deel te nemen!

De ‘Makan Patita’ zal worden gehouden op 5 oktober a.s. op het navolgende adres:

Stichting Mae Uku
Prins Hendrikstraat 35a
4388 KM Oost-Souburg

 Ontvangst Ullathnezen vanaf 12:00 uur
Ontvangst Pela Oma en Boano vanaf 14:30 uur

We hebben onze Pela’s Boano en Oma uitgenodigd en het zou leuk zijn als de Ullathnezen (Gastvrouw/Gastheer) een bijdrage leveren in de vorm van een gerecht of snacks of koekjes (Sukarela).
Er is in het stichtingsgebouw gelegenheid om, indien nodig, uw gerechten op te warmen.

Vanuit Elst zal  een bus worden ingezet waarvoor u zich tot en met 18 september kunt opgeven bij secretariaat Paban tel. 06 33 757 323. Voor het busvervoer vragen we een kleine bijdrage ad € 10,00 per persoon.

Opstapplaatsen zijn: Elst en bij voldoende belangstelling Tiel en Utrecht CS.

Schema busvervoer:

’s Morgens:

Elst                             Xenos  Radeckerstraat                      ± 08:30 uur
Tiel                             Stichting Buah Hati                            ± 09:15 uur
Utrecht                       Station CS                                          ± 10:30 uur

’s Avonds:

Oost Souburg             Stichting                                             ± 19:00 uur
Utrecht                       Utrecht CS                                          ± 20:00 uur
Tiel                              Stichting Buah Hati                           ± 21:15 uur
Elst                             Xenos  Radeckerstraat                      ± 22:00 uur

Wij zien u allen graag op 5 oktober a.s. in Oost Souburg.

Namens het PABAN-bestuur:

Rita Pattipeilohy-Bonthuis
André van Velsen

*******************************************

Kepada semua keluarga dari atau yang mempunyai hubungan dengan Negri Ullath,

Badan pengurus Paban nanti adakan upacara 'Makan Patita' selaku jawapan pada upacara “Makan Patita'  oleh Pela Oma (Persatuan PAALL) yang di adakan di Opheusden pada tahun 2012.

Badan pengurus Paban mengundang akan semua kita untuk mengambil bahagian pada upacara tersebut.

Upacara "Makan Patita ' akan diadakan nanti pada tanggal 5 Oktober di Oost Souburg dengan alamat:

Stichting Mae Uku
Prins Hendrikstraat 35a
4388 KM Oost-Souburg

Penerimaan anak2 Ullath jam 12:00 siang
Penerimaan Pela Oma dan Pela Boano jam 14:30

 

Begitu pada upacara Makan Patita kami mengundang Pela Boano dan Pela Oma untuk turut bersama-sama.

Dan selaku tuan rumah kami harus adakan penyediaan kami jang se patutnya, dan oleh karena itu maka kami Badan pengurus Paban mohonkan daripada semua keluarga Ullath sediakan makanan dan jajan2 untuk hari itu.

Dari kota Elst di sediakan satu bus dan saudara(i) yang mau turut harus berikan nama kepada sekretariat Paban tel. 06 33 757 323 di muka tanggal 18 september j.a.d.
Dan perongkosan bus adalah € 10,00 /orang.

Tempat pergi dengan bus kalau cukup minat: Elst - Tiel dan Utrecht CS.

Pagi hari:

Elst                             Xenos Radeckerstraat                       ± jam 08:30
Tiel                             Jajasan Buah Hati                              ± jam 09:15
Utrecht                       Station                                                ± jam 10:30  

Malam:

Oost Souburg             Stichting                                             ± jam 19:00
Utrecht                        Utrecht CS                                         ± jam 20:00
Tiel                              Jajasan Buah Hati                             ± jam 21:15
Elst                              Xenos Radeckerstraat                      ± jam 22:00


Sampai ketemu pada tanggal 5 Oktober di Oost Souburg.

Salam dan hormat kami sampaikan,
Atas nama Badan pengurus PABAN

Rita Pattipeilohy-Bonthuis
André van Velsen

 

Activiteiten 2012-2013

6 oktober 2012:

 

Anai upu Beilohy Amalatu tupa tana waranta !

Mae ami pisara nolo !

 

Geachte heer, mevrouw,

 

De vereniging  PABAN "Persatuan Anak-Anak Beilohy Amalatu di Nederland", werd in 1955 door onze ouderen van de eerste generatie opgericht en hebben hun onvoorwaardelijke steun betuigd aan de missie, die PABAN vanuit haar verbondenheid met de bevolking op Ullath uitdraagt.

Wij moeten de realiteit onder ogen zien:  onze orang tua2 van de eerste generatie zijn steeds minder onder ons aanwezig. Hierdoor zijn de volgende generaties aan de beurt gekomen. Daarnaast vragen wij ons af of onze jongere generaties hun oorsprong als Ullathnees nog wel weten te plaatsen. Hierdoor willen wij de komende jaren voldoende tijd investeren om de betrokkenheid van met name de jongeren te vergroten.

Oog op de toekomst

Het onlangs aangetreden PABAN bestuur wil een frisse, nieuwe start maken met een visie dat op de toekomst gericht is. Daarom roepen wij alle nazaten afkomstig van Ullath en aanverwanten op om de handen inéén te slaan en bijeen te komen om het fundamentele gedachtegoed van onze geliefde negeri te waarborgen en voort te zetten.

Manifestatie

Om de eenheid en betrokkenheid te stimuleren organiseert PABAN op zaterdag 6 oktober in Breda een grootse manifestatie in het kader van  de hereniging van alle Ullathnezen in Nederland.

Het thema van deze dag is "Anai upu Beilohy Amalatu tupa tana waranta!   Mae ami pisara nolo. " - "Eenheid & verbondenheid van alle nazaten van Ullath & konyadu". Deze themadag wordt georganiseerd door een projectgroep dat samengesteld is uit leden en niet-leden. Overdag is een interessant programma opgesteld voor 
alle generaties. De dag wordt geopend door het nieuwe bestuur. In een
interactief vraaggesprek wordt de geschiedenis van Ullath toegelicht. Daarnaast worden twee workshops gehouden, zodat de 2 kernwaarden van PABAN wordt uitgedragen: Identiteit en Ondersteuning.
Het dagprogramma start om 11.00u en eindigt om 16.30u waarna gezamenlijk gegeten zal worden.

Wij vragen alle Ullathnezen, jong en oud, met partner aanwezig te
zijn! Deze dag zal zeker de jongeren aanspreken die meer willen weten over hun roots!

De dag wordt muzikaal omlijst door verschillende muzikanten.Tijdens
het avondeten wordt een veiling georganiseerd! Het zou leuk zijn als u iets meeneemt t.b.v. “lelang”.

Feestavond

Natuurlijk mag een feest niet ontbreken! Werkgroep Tali Persaudaraan
heeft haar best gedaan om van de 5e editie van het Ullathfeest een  onvergetelijke happening te maken. Het is een mooie afsluiting van deze dag waarbij iedereen welkom is. Ook deze keer staan een aantal bekende artiesten op de agenda.

Wij beschouwen deze dag als aftrap voor een aantal activiteiten die in 2013 gerealiseerd zullen worden.

Entree: 15 euro (inclusief koffie, thee, koekjes, alle maaltijden én entree tot de feestavond)

Locatie:  Stichting Toma
               
Wieringenstraat 60
               
4817 AP Breda  

Bent u een nazaat van Ullath? Wilt u uw betrokkenheid vergroten bij de vereniging? 

Graag verwelkomen wij u op zaterdag 6 oktober 2012 in Breda !


Namens het PABAN bestuur,

Dhr  R.J.Pattipeilohij                                        Mevr. E.P. Verheul-Pattij
Voorzitter                                                         Secretaris

 

*********************************************

Anai upu Beilohy Amalatu tupa tana waranta !

Mae ami pisara nolo !

 

Saudara-saudari
sekalian yang terhormat,

 

Perkumpulan
PABAN “Persatuan Anak-Anak Beilohy Amalatu di Nederland”, didirikan pada tahun 1955 oleh generasi pertama orang tua-tua kita, yang telah menunjukkan dukungan tanpa syarat untuk misi yang dilaksanakan oleh PABAN atas dasar hubungannya dengan masyarakat di Ullath.

Kita harus melihat realitas yang ada: generasi pertama orang tua-tua kami sudah semakin berkurang jumlahnya di antara kami.
Karenanya sudah saatnya generasi berikutnya mendapat giliran. Selain itu kami bertanya-tanya apakah generasi muda kami masih menyadari asal-usul mereka sebagai keturunan Ullath. Karena itu di tahun-tahun mendatang kami ingin menginvestasikan cukup waktu untuk meningkatkan keterlibatannya, terutama bagi
para kaum muda.

Fokus pada masa depan

Badan Pengurus PABAN yang baru saja dilantik ingin membuat awal yang baru dan segar, dengan visi yang berfokus pada masa depan. Karena itu kami memanggil seluruh keturunan Ullath untuk bersatu dan berkumpul bersama, demi menetapkan dan
meneruskan dasar pemikiran untuk negeri yang kita cintai ini.

Manifestasi

Untuk mendorong peningkatan keterlibatan dan persatuan, PABAN akan menyelenggarakan manifestasi besar-besaran pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober di Breda, untuk mempersatukan kembali seluruh warga dan keturunan Ullath di Belanda.

Tema hari ini adalah Anai upu Beilohy Amalatu tupa tana waranta! Mae ami pisara nolo! “Kesatuan & persaudaraan dari seluruh
keturunan Ullath & konyadu".
Hari bertema ini diadakan oleh sebuah grup yang terdiri dari anggota dan bukan anggota. Di siang hari akan tersedia acara yang menarik untuk semua generasi. Hari ini akan dibuka oleh Badan Pengurus yang baru. Dalam sebuah tanya jawab interaktif, sejarah Ullath akan dibahas. Selain itu akan diadakan dua buah workshops, sehingga nilai-nilai inti PABAN bisa diserah
terimakan, yaitu “Identitas dan Dukungan”. Acara akan dimulai jam
11.00
siang dan berakhir jam 16.30 sore, yang mana sesudahnya
ditutup dengan acara makan bersama.

Kami memohon pada seluruh warga Ullath, tua dan muda, untuk hadir bersama partner. Hari ini pastinya akan berkesan bagi kaum muda yang ingin lebih mengenal asal-usul mereka!

Hari ini juga akan dimeriahkan secara musikal oleh berbagai pemusik. Bersamaan dengan makan malam akan diselenggarakan acara lelang! Akan sangat menyenangkan kalau saudara saudari bisa membawa sesuatu untuk “lelang” ini.

Malam pesta

Tentu saja pesta tidak boleh ketinggalan! kelompok kerja Tali Persaudaraan telah berusaha sebaik-baiknya untuk memeriahkan edisi kelima pesta Ullath ini sebagai acara yang berkesan dan tak mudah dilupakan. Pesta ini akan menjadi penutup yang indah untuk sebuah hari istimewa di mana semua orang dipersilahkan untuk hadir. Agenda kali ini juga akan diisi oleh sejumlah artis ternama. 

Kami menganggap hari ini sebagai awal resmi untuk sejumlah aktivitas lain yang akan direalisasikan pada tahun 2013.

Tiket:
15 euro (sudah termasuk kopi, teh, kue-kue, semua makanan dan pesta di malam hari)

Lokasi:           Stichting Toma
                        Wieringenstraat 60

                        4817 AP Breda

Apakah kamu keturunan Ullath? Maukah kamu meningkatkan keterlibatan kami di perkumpulan?

Kami mengucapkan sampai jumpa pada hari Sabtu
tanggal 6 Oktober 2012 di Breda!

Atas
nama Badan Pengurus PABAN,

Tn.  R.J.Pattipeilohij                                               Nj. E.P. Verheul-Pattij

Ketua                                                                      Penulis