3D Logo Ullath-1.jpg

Laatste Update: 10 oktober 2019

Nieuwsbrief oktober 2019

 

7 oktober 2019
De laatste berichten omtrent aardbeving op Maluku


Bericht ontvangen van Gery Patty ( Penningmeester Paban), die momenteel in Ambon is.

Inmiddels heeft Gery contact opgenomen met een Nederlandse vrouw die hier het e.e.a. heeft opgezet voor alle kampongs.
Gery zal van de week naar haar toegaan i.v.m. invulling coördinatie en hulpvraag.

Op 12 oktober a.s. wordt op Ambon bij de Patty's mz op urimessing een kerkdienst van 'een tak' vanuit de kumpulan Ullath op Ambon gehouden.
Tevens wordt op 13 oktober a.s. een kerkdienst gehouden voor de Ullathnesen om geld te genereren!
Gery Patty  zal op bij beide dagen aanwezig zijn.

Informatie hierover volgt nog.

2 oktober 2019       
Oproep Donatie Gempa Bumi (Aardbeving) in Oma, Maluku!


Anak-Anak Leparissa di Belanda.

Zoals u weet is Maluku als ook onze negeri Oma getroffen door een zware aardbeving.

Zaterdag 28 september hebben wij van onze contactpersoon, Christien Hukom in Oma, bericht ontvangen over de stand van zaken op dat moment. Zie de betreffende informatie blz. 2.

Door de pemerintah negeri is een lijst opgesteld van huizen die schade hebben opgelopen door de aardbeving en de eerste benodigdheden voor de Omanezen ter plekke.

Wij weten inmiddels dat er zo’n 110 huizen in zowel Kampong Lama als Kampong Baru schade hebben opgelopen. En dat de provincie geld uittrekt om de schade aan de huizen te herstellen en noodhulp te bieden.

Als Omanezen in Nederland voelen we mee met onze saudara2 in Oma en doen de oproep aan U om onze broeders en zusters te ondersteunen.

Uw donatie kunt u storten op rek.nr.:
NL73INGB0007945722 t.n.v. PERKUMPULAN ANAK-ANAK LEPARISSA LEAMAHU, onder vermelding van GEMPA BUMI OMA-MALUKU!

Tevens verwijzen wij naar de crowfdfunding actie van Wiandi Vreeswijk-Manusiwa.
https://www.gofundme.com/f/save-haven-for-omamaluku
Voor deze crowfunding kunt U alleen geld storten met een credit card!


Bestuur PAALL
Bestuur Stichting Sauwa

Indien u wilt reageren op deze oproep of vragen hebt, dan vragen wij u met klem om dit via het secretariaat van PAALL te doen!
E-mail: paallsecretariaat@gmail.com


Zaterdag, 28 september 2019

Info. van Christien Hukom uit Oma

Aardbeving op 26/9 was zeer sterk (heftig) te voelen in Oma. Iedereen is naar een hoger gelegen plek gevlucht richting Belakang Tuturuga (Waiwa) en achter Kampong Lama naar de walang in de dusuns . Ouders haalden kinderen op van de SD1, ze werden naar het huis van Na Ririassa gebracht (dochter van tata Mon Ririassa). Liepen achter de begraafplaats naar Amaira. Iedereen was zichzelf en familie aan het redden.
In Oma is geen evacuatieplan m.n voor schoolkinderen aanwezig. Eerste hulp ontbreekt, speciale hulp voor ouderen en zwangere vrouwen niet aanwezig. Mij is opgevallen dat de 3 auto’s die er in Oma zijn niet gebruikt worden voor vervoer van ouderen en andere hulpbehoevenden. Er zijn geen slachtoffers gevallen, wel schade aan huizen.

De Pejabat kwam pas de volgende dag naar Oma terug. Hij was in Ambon. Ik heb hem niet gezien, maar het bericht gaat de ronde dat de Pejabat met één van zijn stafleden de schade aan het opnemen is. Op de plek waar honderden mensen naar toe gevlucht zijn, wordt 1kg rijst en 2 zakjes sari-mie uitgedeeld. Het is niet duidelijk voor hoeveel mensen dit pakket bestemd is. De Telkomsel toren is niet omgevallen. Men spreekt over een aankomende tsunami en nog veel meer issues.

Na de aardbeving is de elektriciteit uitgevallen. Vandaag is er weer elektriciteit beschikbaar, waardoor mobieltjes weer opgeladen konden worden. Nu pas is er weer contact mogelijk met de buitenwereld.

 

28 september 2019 


            Bericht van Nona Nikijuluw: 

  • Slamat siang, informasi di Ullath setelah gempa tgl 26 September itu 6,8 masyarakat dari pesisir pantai mengungsi di Tempat taruh daerah kuburan dn Sekolah SMA skarang ini Ullath tenang, memang ada gempa tapi tidak terlalu terasa. Ini sementara info Bpk Pdt. THN YS  memberkati katorang samua. 🙏🙏           
  • Rudy Toisuta, voorzitter Paban,  heeft contact opgenomen met de voorzitter van PAALL met het aanbieden van hulp. De voorzitter van PAALL zal hierover later op terugkomen, eerst inventariseren wat de hulpvraag is.                              

                                           

 

***************************************


Namens het bestuur PABAN:

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE KUMPULAN 'PERSATUAN ANAK-ANAK BEILOHY AMALATU DI NEDERLAND'

 

Via deze website willen we u op de hoogte houden over de vereniging, bijeenkomsten, activiteiten en over de projecten in Ullath.

Voor het doorgeven van wijzigingen betreffende uw adresgegevens, email, telefoonnummer etc. kunt u gebruik maken van het volgend email adres: bendahara@paban.nl