top of page

BESTUUR & WERKGROEPEN

WERKGROEP JONGEREN

Op 10 november 2018 presenteerden de werkgroep Jongeren in samenwerking met de werkgroep Pela/Gandong aan het PABAN-bestuur een tweetal activiteiten voor meer betrokkenheid van Ullathnese jongeren.

De activiteiten waren opgedeeld in twee thema’s, namelijk:

-  Beta Pung Negeri

-  Beta Pung Pela

Met het thema Beta Pung Negeri wordt gestreefd naar meer bewustwording van het Ullathnees zijn onder de jongeren en het werken aan kennisoverdracht aan de 3e, 4e  en toekomstige generaties. De nadruk wordt gelegd op afkomst: familiebanden (wie is je vader, wie is je moeder), negeri en haar geschiedenis.

Een Try Out werd georganiseerd op 6 juli 2019 bij Stichting Ana Upu te Lunteren. Er werden onder meer tafelgesprekken en een Ullath kennisquize gehouden. De dag werd afgesloten met een gezellig muzikale intermezzo. De opbrengst van deze Try Out had zoveel hoopvolle ideeën opgeleverd voor de genoemde werkgroepen. Gepland werd om een ontmoetingsdag te organiseren samen met jongeren van pela/gandong Oma en Boano. Het thema van deze ontmoetingsdag zou zijn Beta Pung Pela. Helaas gooide de Covid pandemie roet in het eten.

WERKGROEP PEDULI

Coördinator

WERKGROEP PELA GANDONG

bottom of page