**************************************

 Berita Duka / Overlijdensbericht te Elst

***************************************


Namens het bestuur PABAN:

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE KUMPULAN 'PERSATUAN ANAK-ANAK BEILOHY AMALATU DI NEDERLAND'

 

Via deze website willen we u op de hoogte houden over de vereniging, bijeenkomsten, activiteiten en over de projecten in Ullath.

Voor het doorgeven van wijzigingen betreffende uw adresgegevens, email, telefoonnummer etc. kunt u gebruik maken van het volgend email adres: bendahara@paban.nl

 

Kerstboodschap 2012

Op zaterdag 15 december jl, vierden we de geboorte van onze Here Jezus Christus in Elst samen met onze orang-orang tua van de eerste generatie van 60 jaar en daar boven. Na het welkomstwoord  door de
PABAN voorzitter, werd 1 minuut stilte in acht genomen om onze geliefden jong en oud die niet meer onder ons zijn te gedenken, zowel hier in Nederland alsook in onze geliefde Negeri Ullath  en waar
dan ook. Waarna onze lagu Negeri “Oh Beilohy jang ku cinta” werd gezongen.

De kerstdienst had als thema: Eenheid In Solidariteit

Tijdens de dienst werden 4 kaarzen ontstoken en teksten voorgedragen;
Het woord is de basis van het leven en het leven geeft licht aan de mens. Licht geeft hoop in duisternis en het licht zal nooit door duisternis gedoofd worden.

De eerste kaars symboliseert Het licht van God; die altijd in het leven van de mens zal schijnen.

De tweede kaars symboliseert Het licht voor hoop; Omdat onze hoop gevestigd is op onze heilige God.   

De derde kaars symboliseert Het licht voor gerechtigheid; Omdat onze God de rechtvaardige God is in alle dingen. 

De vierde kaars symboliseert Het licht voor verzoening; omdat onze God onze vrede stichter is. 

Het kaarslicht is Gods licht, die ons en de nakomelingen
van Beilohy Amalatu Hoop geeft.

Kerstboodschap

Wij merken dat het aantal orang-orang tua van de eerste generatie sterk afneemt. Hierdoor dienen de volgende generaties het gedachtegoed en doelstellingen van onze vereniging Persatuan Anak-anak Beilohy Amalatu in Nederland voort te zetten.

Aan onze orang-orang tua , vragen wij U - als opvoeders van uw kinderen, klein- en achterkleinkinderen - ons hier in den vreemde te willen blijven adviseren en begeleiden, opdat onze adat-isti-adat en de verbondenheid met onze Negeri behouden blijven.


Het PABAN Bestuur heeft voor het jaar 2013, drie doelen voor ogen gesteld:

  1. stimuleren en enthousiasmeren van de eenheid onder alle Ullathnezen in Nederland, door het instellen van regio’s;
  2. organiseren, optimaliseren van de betrokkenheid van de jongeren van Beilohy Amalatu, door voorlichting en onderwijs in het kader van onze adat-isti-adat;
  3. aanhalen en verstevigen van onze verbondenheid met onze Pela’s, door nauwere samenwerking en gezamenlijke activiteiten uit te voeren;

Hiervoor vragen wij de hulp van onze Here Jezus Christus, opdat onze gestelde doelen voor het jaar 2013 onder zijn leiding en met zijn zegen verwezenlijkt mogen worden.

Het PABAN bestuur wenst, alle nazaten van Beilohy Amalatu,

EEN GEZEGENDE KERST VIERING EN EEN VOORSPOEDIG 2013 TOE.

 

Bestuur PABAN